Truncatedoctahedron.gif

Gem Cube VGem Cube IVGem Cube IIIGem Cube (solid color)
Gem Cube VGem Cube IVGem Cube IIIGem Cube
(solid color)
Gem Cube IIJewel CubeGem CubeSkewb Hex
Gem Cube IIJewel CubeGem CubeSkewb Hex
Face Turning Jewel Cube
Face Turning Jewel Cube